Aasta 2024, väljalask LA042 - Nõva
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/325717 Haapsalu Veevärk AS Päliste kraav PUH0570420 Nõva puhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 6.9 mg/l omaseire 25.01.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 18 mg/l omaseire 25.01.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 57 mg/l omaseire 25.01.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 6.8 pH omaseire 25.01.2024 JAH