Aasta 2024, väljalask VA656 - Tõrva linna reoveepuhasti väljalask
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/325751 TÕRVA VEEJÕUD OÜ Õhne jõgi 1013700_3 PUH0000093 Tõrva EI
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
4 EI BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 24 mg/l kontrollseire 19.03.2024 EI
32 mg/l omaseire 07.03.2024 EI
4.4 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
8.2 mg/l omaseire 29.01.2024 JAH
4 JAH HEL Heljum 25 45 mg/l kontrollseire 19.03.2024 EI
14 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
5.5 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
3.8 mg/l omaseire 29.01.2024 JAH
4 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 76 mg/l kontrollseire 19.03.2024 JAH
88 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
78 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
53 mg/l omaseire 29.01.2024 JAH
  Nyld Üldlämmastik (Nüld) 45  
3 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 8 pH omaseire 07.03.2024 JAH
8.1 pH omaseire 07.02.2024 JAH
8 pH omaseire 29.01.2024 JAH
4 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 1 0.48 mg/l kontrollseire 19.03.2024 JAH
1.4 mg/l omaseire 07.03.2024 EI
0.45 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
0.3 mg/l omaseire 29.01.2024 JAH