Aasta 2024, väljalask LV611 - Uhtna
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/330629 Rakvere Vesi AS Kunda jõgi PUH0596110 Uhtna puhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 7.6 mg/l omaseire 20.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 7.2 mg/l omaseire 20.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 60 mg/l omaseire 20.02.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 41 mg/l omaseire 20.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.7 pH omaseire 20.02.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.22 mg/l omaseire 20.02.2024 JAH