Aasta 2024, väljalask PM412 - Vahenurme elamud
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/327363 Mako AS Taidra peakraav (Uruoja) 1150400_1 PUH0674140 Vahenurme elamud Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 3 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 2 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 30 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 2.4 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.8 pH omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.035 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH