Aasta 2024, väljalask PM401 - Libatse elamud
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/327363 Mako AS Langerma oja 1114700_1 PUH0674010 Libatse elamud Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 3 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 2 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 30 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 25 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.7 pH omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.035 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH