Aasta 2024, väljalask HA603 - Pakrineeme LNG
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
KKL-500404 Eesti Kalatootjate Keskühistu Lahepere laht EE_6 PUH0376030 Kalajahutehase reoveepuhasti EI
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
3 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 0 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
14 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
6.9 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH FEN1 Ühealuselised fenoolid 0.1 0 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
0 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 EI HEL Heljum 25 7 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
3 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
38 mg/l omaseire 10.01.2024 EI
3 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 250 23 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
65 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
65 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH NAF Naftasaadused 1 0.025 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
0 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 45 6.1 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
35 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
19 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 8 pH omaseire 06.03.2024 JAH
7.9 pH omaseire 21.02.2024 JAH
7.5 pH omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 2.3 mg/l omaseire 06.03.2024 EI
1.5 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
1.1 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH