Aasta 2024, väljalask JA073 - Paide
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/325706 Paide Vesi AS Nimi teadmata 1123500_2 PUH0510730 Paide Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
3 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 2.5 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
1.3 mg/l omaseire 14.02.2024 JAH
1.2 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH HEL Heljum 15 2 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
4 mg/l omaseire 14.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 26 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
28 mg/l omaseire 14.02.2024 JAH
30 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 15 1 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
2.1 mg/l omaseire 14.02.2024 JAH
4.4 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.8 pH omaseire 06.03.2024 JAH
6.86 pH omaseire 14.02.2024 JAH
7.05 pH omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 0.5 0.085 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
0.059 mg/l omaseire 14.02.2024 JAH
0.057 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH