Aasta 2024, väljalask PM218 - Sauga graanulitehas
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/327324 Warmeston OÜ Lombi kraav 1148700_3 PUH0672180 Sauga graanulitehas Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 7.8 mg/l omaseire 26.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 9.6 mg/l omaseire 26.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 46 mg/l omaseire 26.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.1 pH omaseire 26.02.2024 JAH