Aasta 2024, väljalask PO143 - Vastse Kuuste
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/325512 PÕLVA VESI AS Vastse-Kuuste oja PUH0651430 Vastse-Kuuste reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 3.7 mg/l omaseire 11.01.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 4.6 mg/l omaseire 11.01.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 16 mg/l omaseire 11.01.2024 JAH
  Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60  
1 JAH pH pH 6-9 6 7.3 pH omaseire 11.01.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 1.6 mg/l omaseire 11.01.2024 JAH