Aasta 2024, väljalask LV321 - Arkna
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/327362 Rakvere Vesi AS Selja jõgi PUH0593210 Arkna Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 5.3 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 7 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 33 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.2 pH omaseire 23.01.2024 JAH