Aasta 2024, väljalask IV055 - Mäetaguse
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/326189 Alutaguse Haldus OÜ Tammikmäe peakraav PUH0440550 Mäetaguse reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 15 mg/l omaseire 13.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 14 mg/l omaseire 13.03.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 82 mg/l omaseire 13.03.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 20 mg/l omaseire 13.03.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.4 pH omaseire 13.03.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.7 mg/l omaseire 13.03.2024 JAH