Aasta 2024, väljalask IV054 - Kiikla
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/326189 Alutaguse Haldus OÜ Kiikla peakraav PUH0440540 Kiikla Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 33 mg/l omaseire 14.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 30 mg/l omaseire 14.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 130 mg/l omaseire 14.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.1 pH omaseire 14.02.2024 JAH