Aasta 2024, väljalask IV242 - Pagari
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/326189 Alutaguse Haldus OÜ Raudi kanal (Raudi jõgi) PUH0001607 Pagari reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 12 mg/l omaseire 13.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 15 mg/l omaseire 13.03.2024 JAH
1 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 90 mg/l omaseire 13.03.2024 JAH
1 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.7 pH omaseire 13.03.2024 JAH