Aasta 2024, väljalask TM768 - Antsumetsa elurajoon
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/325378 Antsumetsa MTÜ Ilmatsalu jõgi PUH0000001 Antsumetsa reoveepuhasti EI
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 EI BHT7 BHT7 40 177 mg/l omaseire 15.02.2024 EI
1 EI HEL Heljum 35 76 mg/l omaseire 15.02.2024 EI
1 EI KHT KHT 150 350 mg/l omaseire 15.02.2024 EI
1 JAH pH pH 6-9 6 7.1 pH omaseire 15.02.2024 JAH