Aasta 2024, väljalask VO036 - Misso
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/329922 Rõuge Kommunaalteenus OÜ Lumbikraav 1159700_1 PUH0860360 Misso puhasti EI
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 EI BHT7 BHT7 25 35 mg/l omaseire 06.03.2024 EI
1 JAH HEL Heljum 35 15 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 76 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 4.3 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.2 pH omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.17 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH