Aasta 2024, väljalask PM501 - Tootsi alevi biopuhasti
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/328560 Mako AS Sõmerlaane kraav 1149600_2 PUH0675010 Tootsi alevi biopuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 3 mg/l omaseire 05.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 2 mg/l omaseire 05.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 31 mg/l omaseire 05.02.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 6.2 mg/l omaseire 05.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.9 pH omaseire 05.02.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.74 mg/l omaseire 05.02.2024 JAH