Aasta 2024, väljalask PM560 - Vändra
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/328088 Mako AS Vändra jõgi 1130700_2 PUH0675600 Vändra alevi reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 15 3 mg/l omaseire 15.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 25 2 mg/l omaseire 15.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 35 mg/l omaseire 15.02.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 45 13 mg/l omaseire 15.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.3 pH omaseire 15.02.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 1 0.23 mg/l omaseire 15.02.2024 JAH