Aasta 2024, väljalask TL045 - Muuga HPJ süvamerelask
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/326911 Viimsi Vesi AS Muuga laht PUH7840450 Muuga HPJ Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
3 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 0 mg/l omaseire 15.03.2024 JAH
0 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH FEN1 Ühealuselised fenoolid 0.1 0 mg/l omaseire 15.03.2024 JAH
0 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH FEN2 Kahealuselised fenoolid 15 0 mg/l omaseire 15.03.2024 JAH
0 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH HEL Heljum 15 0 mg/l omaseire 15.03.2024 JAH
2 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 55 mg/l omaseire 15.03.2024 JAH
39 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
50 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH NAF Naftasaadused 1 0.03 mg/l omaseire 15.03.2024 JAH
0 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 10 5.2 mg/l omaseire 15.03.2024 JAH
4 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
4.3 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.2 pH omaseire 15.03.2024 JAH
7 pH omaseire 07.02.2024 JAH
6.9 pH omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 0.5 0.17 mg/l omaseire 15.03.2024 JAH
0.31 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
0.22 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH