Aasta 2024, väljalask LV651 - Haljala
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/327419 Haljala Soojus AS Haljala oja PUH0596510 Haljala Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
3 JAH BHT7 BHT7 15 3 mg/l omaseire 21.03.2024 JAH
3 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
3 mg/l omaseire 24.01.2024 JAH
  FEN1 Ühealuselised fenoolid 0.1  
  FEN2 Kahealuselised fenoolid 15  
3 JAH HEL Heljum 15 2 mg/l omaseire 21.03.2024 JAH
2 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
5.1 mg/l omaseire 24.01.2024 JAH
3 JAH KHT KHT 125 30 mg/l omaseire 21.03.2024 JAH
30 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
30 mg/l omaseire 24.01.2024 JAH
  NAF Nafta 1  
3 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 15 1.2 mg/l omaseire 21.03.2024 JAH
8.2 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
9.4 mg/l omaseire 24.01.2024 JAH
3 JAH pH pH 6-9 6 7.7 pH omaseire 21.03.2024 JAH
7.3 pH omaseire 21.02.2024 JAH
7.5 pH omaseire 24.01.2024 JAH
3 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 0.5 0.08 mg/l omaseire 21.03.2024 JAH
0.1 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
0.14 mg/l omaseire 24.01.2024 JAH