Aasta 2024, väljalask TM967 - Uue-Kalda
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/328780 Uue-Kalda MTÜ Lohukraav PUH0789670 Uue-Kalda EI
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 EI BHT7 BHT7 40 110 mg/l omaseire 14.03.2024 EI
1 EI HEL Heljum 35 160 mg/l omaseire 14.03.2024 EI
1 EI KHT KHT 150 280 mg/l omaseire 14.03.2024 EI
1 JAH pH pH 6-9 6 7.7 pH omaseire 14.03.2024 JAH