Aasta 2024, väljalask VA303 - Nõuni
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/329487 Otepää Veevärk AS Kintsli oja 1036500_1 PUH0823030 Nõuni Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 17 mg/l omaseire 28.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 14 mg/l omaseire 28.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 45 mg/l omaseire 28.02.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 14 mg/l omaseire 28.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.3 pH omaseire 28.02.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 1.7 mg/l omaseire 28.02.2024 JAH