Aasta 2024, väljalask VO006 - Rõuge
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/332518 Rõuge Kommunaalteenus OÜ Lumbikraav PUH0860060 Rõuge EI
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 EI BHT7 BHT7 25 53 mg/l omaseire 06.03.2024 EI
1 JAH HEL Heljum 35 12 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
1 EI KHT KHT 125 140 mg/l omaseire 06.03.2024 EI
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 3.4 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7 pH omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.55 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH