Aasta 2024, väljalask VO051 - Varstu
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/330215 Rõuge Kommunaalteenus OÜ Mustjõgi 1154800_4 PUH0860510 Varstu aleviku puhasti EI
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 EI BHT7 BHT7 25 46 mg/l omaseire 06.03.2024 EI
1 EI HEL Heljum 35 37 mg/l omaseire 06.03.2024 EI
1 JAH KHT KHT 125 60 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 20 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.4 pH omaseire 06.03.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.75 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH