Aasta 2024, väljalask LA022 - Taebla
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/327758 Haapsalu Veevärk AS Taebla jõgi 1104700_1 PUH0570220 Taebla Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 3.4 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 4 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 26 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 25 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.4 pH omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.2 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH