Aasta 2024, väljalask LA039 - Linnamäe
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/332149 Haapsalu Veevärk AS Tondi kraav 1104400_1 PUH0570390 Linnamäe Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 21 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 22 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 71 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 41 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.6 pH omaseire 22.02.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.96 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH