Aasta 2024, väljalask TM207 - Aarike puhasti väljalask
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/331682 Aarike Hooldekeskus SA Tatra jõgi PUH0000087 Aarike puhasti EI
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 EI BHT7 BHT7 40 98 mg/l omaseire 06.02.2024 EI
1 EI HEL Heljum 35 62 mg/l omaseire 06.02.2024 EI
1 EI KHT KHT 150 240 mg/l omaseire 06.02.2024 EI
1 JAH pH pH 6-9 6 7.3 pH omaseire 06.02.2024 JAH