Aasta 2024, väljalask VO020 - Võru linna puhasti
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/325657 VÕRU VESI AS Vanajõgi 1004600_1 PUH0860200 Võru Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH 7440-02-0 Nikkel (Ni) 0.034 3.7 µg/l omaseire 13.03.2024 JAH
1 JAH 7440-50-8 Vask (Cu) 0.015 7.3 µg/l omaseire 13.03.2024 JAH
3 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 0 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
3.3 mg/l omaseire 13.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
3 JAH HEL Heljum 15 13 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
6.6 mg/l omaseire 13.02.2024 JAH
3.1 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
3 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 28 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
26 mg/l omaseire 13.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
1 JAH NAF Naftasaadused 1 0 mg/l omaseire 13.03.2024 JAH
3 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 15 8.8 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
4.5 mg/l omaseire 13.02.2024 JAH
3.4 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
3 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.5 pH omaseire 06.03.2024 JAH
7.6 pH omaseire 13.02.2024 JAH
7.7 pH omaseire 23.01.2024 JAH
3 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 0.5 0.33 mg/l omaseire 06.03.2024 JAH
0.23 mg/l omaseire 13.02.2024 JAH
0.2 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH