Aasta 2024, väljalask LA002 - Haapsalu
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/330336 Haapsalu Veevärk AS Tagalaht EE_8 PUH0570020 Haapsalu reoveepuhasti EI
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
3 JAH BHT7 BHT7 15 5 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
5.2 mg/l omaseire 01.02.2024 JAH
5 mg/l omaseire 04.01.2024 JAH
2 JAH FEN1 Ühealuselised fenoolid 0.1 0.005 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
0.005 mg/l omaseire 04.01.2024 JAH
2 JAH FEN2 Kahealuselised fenoolid 15 0.005 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
0.005 mg/l omaseire 04.01.2024 JAH
3 JAH HEL Heljum 15 4 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
8 mg/l omaseire 01.02.2024 JAH
5 mg/l omaseire 04.01.2024 JAH
3 JAH KHT KHT 125 34 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
48 mg/l omaseire 01.02.2024 JAH
49 mg/l omaseire 04.01.2024 JAH
3 EI NAF Nafta 1 1.2 mg/l omaseire 07.03.2024 EI
0.6 mg/l omaseire 01.02.2024 JAH
0.6 mg/l omaseire 04.01.2024 JAH
3 EI Nyld Üldlämmastik (Nüld) 15 28 mg/l omaseire 07.03.2024 EI
22 mg/l omaseire 01.02.2024 EI
15 mg/l omaseire 04.01.2024 JAH
3 JAH pH pH 6-9 6 7.2 pH omaseire 07.03.2024 JAH
7.1 pH omaseire 01.02.2024 JAH
7.1 pH omaseire 04.01.2024 JAH
3 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 0.5 0.14 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
0.24 mg/l omaseire 01.02.2024 JAH
0.18 mg/l omaseire 04.01.2024 JAH