Aasta 2024, väljalask IV082 - Iisaku
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/325836 Alutaguse Haldus OÜ Kõrtsikraav PUH0440820 Iisaku Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 3.7 mg/l omaseire 15.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 6.4 mg/l omaseire 15.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 50 mg/l omaseire 15.02.2024 JAH
  Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60  
1 JAH pH pH 6-9 6 7 pH omaseire 15.02.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.47 mg/l omaseire 15.02.2024 JAH