Aasta 2024, väljalask LV001 - Mõdriku kool
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/326322 Tallinna Tehnikakõrgkool Sõmeru jõgi PUH0590010 Mõdriku kooli reoveepuhasti EI
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 30 mg/l omaseire 15.02.2024 JAH
1 EI HEL Heljum 35 40 mg/l omaseire 15.02.2024 EI
1 JAH KHT KHT 150 120 mg/l omaseire 15.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 8 pH omaseire 15.02.2024 JAH