Aasta 2024, väljalask TM500 - Nõo RVP
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/324646 Emajõe Veevärk AS Nõo oja 1038300_1 PUH0785000 Nõo reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
3 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 7.6 mg/l omaseire 18.03.2024 JAH
5.4 mg/l omaseire 05.02.2024 JAH
7 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
3 JAH HEL Heljum 35 9.6 mg/l omaseire 18.03.2024 JAH
11 mg/l omaseire 05.02.2024 JAH
8.6 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
3 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 50 mg/l omaseire 18.03.2024 JAH
34 mg/l omaseire 05.02.2024 JAH
32 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
3 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 21 mg/l omaseire 18.03.2024 JAH
30 mg/l omaseire 05.02.2024 JAH
31 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH
3 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.4 pH omaseire 18.03.2024 JAH
7.5 pH omaseire 05.02.2024 JAH
7.5 pH omaseire 23.01.2024 JAH
3 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.75 mg/l omaseire 18.03.2024 JAH
0.19 mg/l omaseire 05.02.2024 JAH
0.61 mg/l omaseire 23.01.2024 JAH