Aasta 2024, väljalask PM550 - Kaansoo
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/329682 Mako AS Kaansoo oja 1131600_3 PUH0675500 Kaansoo Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 8.5 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 8.1 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 74 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.1 pH omaseire 06.02.2024 JAH