Aasta 2024, väljalask PM369 - Kergu
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/329682 Mako AS Köstri kraav 1114200_1 PUH0673690 Kergu küla puhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 16 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 24 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 82 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.3 pH omaseire 06.02.2024 JAH