Aasta 2024, väljalask PM533 - Suurejõe elamud
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/329682 Mako AS Kunderi kraav 1123500_3 PUH0675330 Suurejõe Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 7.1 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 13 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 81 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.1 pH omaseire 06.02.2024 JAH