Aasta 2024, väljalask PM534 - Pärnjõe elamud
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/329682 Mako AS Keskuse kraav 1131400_1 PUH0675340 Pärnjõe Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 7.9 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 21 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 64 mg/l omaseire 06.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.4 pH omaseire 06.02.2024 JAH