Aasta 2024, väljalask PO112 - Kauksi
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/325839 PÕLVA VESI AS Lutsu jõgi PUH0651120 Kauksi biopuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 6.6 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 12 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 31 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.3 pH omaseire 07.02.2024 JAH