Aasta 2024, väljalask PO113 - Mooste
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/325839 PÕLVA VESI AS Nimi teadmata PUH0651130 Mooste Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 4.2 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 7.4 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 16 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 6.7 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.4 pH omaseire 07.02.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.16 mg/l omaseire 07.02.2024 JAH