Aasta 2024, väljalask PO105 - Kanepi
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/331162 VÕRU VESI AS Krõmpsi kraav 1003000_1 PUH0651050 Kanepi puhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 4 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 6.6 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 0 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 12 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.4 pH omaseire 21.02.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 1.4 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH