Aasta 2024, väljalask PO172 - Põlgaste
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/331162 VÕRU VESI AS Toomõoja 1047200_1 PUH0651720 Põlgaste Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 7.5 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 16 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 34 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 37 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.7 pH omaseire 21.02.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.4 mg/l omaseire 21.02.2024 JAH