Aasta 2024, väljalask LV612 - Kohala
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
KL-514268 Rakvere Vesi AS Kunda jõgi 1072900_2 PUH0596120 Kohala reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 40 4 mg/l omaseire 14.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 2.9 mg/l omaseire 14.02.2024 JAH
1 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 150 60 mg/l omaseire 14.02.2024 JAH
1 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.7 pH omaseire 14.02.2024 JAH