Aasta 2024, väljalask JA138 - Järva-Jaani reoveepuhasti
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/325410 E-Piim Tootmine AS Piirdemetsa kraav PUH0511380 Järva-Jaani puhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
3 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 5.2 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
3 mg/l omaseire 12.02.2024 JAH
6.9 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH HEL Heljum 15 5.4 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
5.8 mg/l omaseire 12.02.2024 JAH
12 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 47 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
31 mg/l omaseire 12.02.2024 JAH
108 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 15 7.4 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
9.4 mg/l omaseire 12.02.2024 JAH
7.5 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.4 pH omaseire 04.03.2024 JAH
7.7 pH omaseire 12.02.2024 JAH
7.9 pH omaseire 10.01.2024 JAH
3 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 0.5 0.11 mg/l omaseire 04.03.2024 JAH
0.32 mg/l omaseire 12.02.2024 JAH
0.26 mg/l omaseire 10.01.2024 JAH