Aasta 2024, väljalask LV731 - Väike-Maarja
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
KL-514140 Pandivere Vesi OÜ Nimi teadmata 1030000_1 PUH0597310 Väike-Maarja reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
3 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 15 7.7 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
14 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
0 mg/l omaseire 17.01.2024 JAH
3 JAH HEL Heljum 25 4.9 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
25 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
4.7 mg/l omaseire 17.01.2024 JAH
3 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 46 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
36 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
36 mg/l omaseire 17.01.2024 JAH
3 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 45 18 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
8 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
10 mg/l omaseire 17.01.2024 JAH
3 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.7 pH omaseire 07.03.2024 JAH
7.3 pH omaseire 22.02.2024 JAH
7.6 pH omaseire 17.01.2024 JAH
3 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 1 0.28 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
0.82 mg/l omaseire 22.02.2024 JAH
0.97 mg/l omaseire 17.01.2024 JAH