Aasta 2024, väljalask LV221 - Simuna keskuse
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
KL-514140 Pandivere Vesi OÜ Nimi teadmata 1023700_1 PUH0592210 Simuna keskus Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) 25 3.3 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 0 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
1 JAH KHT Keemiline hapnikutarve (KHT) 125 0 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 8.2 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH
1 JAH pH Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) 6 7.4 pH omaseire 07.03.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.5 mg/l omaseire 07.03.2024 JAH