Aasta 2024, väljalask IV038 - Kurtna
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/332507 Alutaguse Haldus OÜ Ahu oja PUH0440380 Kurtna Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 6.7 mg/l omaseire 13.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 10 mg/l omaseire 13.03.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 57 mg/l omaseire 13.03.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.3 pH omaseire 13.03.2024 JAH