Aasta 2024, väljalask JO023 - Kamari
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/328942 Põltsamaa Vesi OÜ Soti kraav PUH0490230 Kamari aleviku reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 40 5.6 mg/l omaseire 11.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 8.5 mg/l omaseire 11.03.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 150 26 mg/l omaseire 11.03.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.6 pH omaseire 11.03.2024 JAH