Aasta 2024, väljalask JO022 - Esku
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/328942 Põltsamaa Vesi OÜ Sileda kraav PUH0490220 Esku küla reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 6.2 mg/l omaseire 19.01.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 4.3 mg/l omaseire 19.01.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 43 mg/l omaseire 19.01.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 17 mg/l omaseire 19.01.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.4 pH omaseire 19.01.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 0.5 mg/l omaseire 19.01.2024 JAH