Aasta 2024, väljalask JO025 - Lustivere
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/328942 Põltsamaa Vesi OÜ Umbusi jõgi 1029200_2 PUH0490250 Lustivere küla reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 3 mg/l omaseire 13.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 9.2 mg/l omaseire 13.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 15 mg/l omaseire 13.02.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 23 mg/l omaseire 13.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7 pH omaseire 13.02.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 1.1 mg/l omaseire 13.02.2024 JAH