Aasta 2024, väljalask JO020 - Adavere
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/328942 Põltsamaa Vesi OÜ Pihlakamäe kraav PUH0490200 Adavere aleviku reoveepuhasti Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 5.3 mg/l omaseire 13.02.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 14 mg/l omaseire 13.02.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 16 mg/l omaseire 13.02.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 29 mg/l omaseire 13.02.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.5 pH omaseire 13.02.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 1.2 mg/l omaseire 13.02.2024 JAH