Aasta 2024, väljalask JA003 - Viisu
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/329540 Paide Vesi AS Viisumõisa oja Vodja_2 PUH0510030 Viisu Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 1.7 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 3 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 20 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 23 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.38 pH omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 1.6 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH