Aasta 2024, väljalask JA002 - Roosna-Alliku
Loa nr Ettevõte Veekogu Veekogum Puhasti kood Puhasti Väljalaskme vastavus
L.VV/329540 Paide Vesi AS Allikakraav 1123500_1 PUH0510020 Roosna-Alliku Jah
Proovide arv Nõuetele vastavus Näitaja kood Näitaja nimetus Lubatud sisaldus mg/l Seire tulemus Seire liik Seire kuupäev Seire vastavus
1 JAH BHT7 BHT7 25 8.7 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH HEL Heljum 35 10 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH KHT KHT 125 51 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH Nyld Üldlämmastik (Nüld) 60 45 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH pH pH 6-9 6 7.34 pH omaseire 05.03.2024 JAH
1 JAH Pyld Üldfosfor (Püld) 2 1.8 mg/l omaseire 05.03.2024 JAH